Recorders yn Blwyddyn 3 a 4 / Recorders in Years 3 and 4

Wythnos diwethaf daeth cwmni ‘Cerddoriaeth Cyd weithredol Sir Ddinbych’ i dosbarth blwyddyn 3 a 4 i rhoi cyflwyniad am y recorders.

Last week, ‘Denbighshire Cooperative Music Company’ came to visit years 3 and 4 class to do a presentation about the recorders.