Rhaglen radio yr ysgol / The school’s radio show

Mae blwyddyn 5 a 6 wrthi’n cynllunio a chreu rhaglen radio ar gyfer yr ysgol. Fel rhan o’r prosiect dyma nhw’n holi Gareth Iwan Jones (uwch-gynhyrchydd Radio Cymru) am sut i greu rhaglen radio llwyddiannus. Rydym yn edrych ymlaen at rannu’r rhaglen gyda chi yn y dyfodol agos!

Year 5 and 6 are busy planning and creating a radio show for the school. Here they are asking Gareth Iwan Jones (Radio Cymru’s executive producer) about how to create a successful radio show. We’re looking forward to sharing the programme with you in the near future!