Rheoli Heintiau mewn ysgolion / Infection Prevention in schools

Annwyl rieni,

Rydym yn gofyn yn barchus i rieni ddilyn y canllawiau sydd wedi eu cyhoeddi gan Iechyd Cyhoeddus Cymru sy’n ymwneud a’r amser a argymhellir ar gyfer cadw unigolion draw o leoliadau fel ysgolion er mwyn rheoli heintiau. Gweler y ddolen isod. Mae copi o’r ddogfen ar wefan Ysgol Tremeirchion hefyd.

https://www.earlyyears.wales/en/news/latest-infection-control-guidance-public-health-wales

Dear parents,

We respectfully ask parents to follow the guidelines published by Public Health Wales relating to the recommended time to keep individuals away from settings such as schools for the purpose of infection control. Please see the link below.  A copy of the document can also be found on the Ysgol Tremeirchion website.

https://www.earlyyears.wales/en/news/latest-infection-control-guidance-public-health-wales