Rhieni BLWYDDYN 4 / YEAR 4 parents – PWYSIG

Mae’r llythyr sydd wedi ei atodi yn gwahodd i ddisgyblion blwyddyn 4 yn ysgolion Cylch Dinbych i fod yn ran o ddawns arbennig yn ystod Seremoni a gynhelir ar lwyfan y Pafiliwn yn ystod wythnos yr Eisteddfod (25 – 30 Mai 2020).

Y dyddiad cau ar gyfer dangos diddordeb fydd dydd Gwener, Ionawr 31ain. Os gwelwch yn dda, a fedrwch adael i Mrs Ellis wybod erbyn bore fory? Diolch yn fawr

 

The letter attached is to invite all Year 4 pupils from schools in the Denbigh area to declare their interest to be part of a special folk dance group which will be performed during a ceremony on the Pavillion stage during the week of the Urdd  Eisteddfod (25 – 30 May 2020).

 

The closing date for children to show their interest in being part of the dance group is Friday, January 31st. Please could you let Mrs Ellis know by tomorrow morning? Thank you

 

Dawnsfeydd Seremoniau – Cylch Dinbych 1 (1)