Adnoddau Maths i Rieni / Maths Resources for parents

Dolen i helpu rhieni gyda sgiliau Mathemateg eu plant yw hwn. Cyhoeddwyd gan Llywodraeth Cymru.

Adnoddau Cyfnod Sylfaen i ddilyn

The link is to resources that can help parents with Maths for their children. The are published by the Welsh Government. Foundation Phase resources to follow.