Calendr / Calendar

Meh/Jun 2018

Llu/Mon Maw/Tue Mer/Wed Iau/Thur Gwe/Fri Sad/Sat Sul/Sun
1
  • GWYLIAU HANNER TYMOR / HALF TERM HOLIDAYS
2
  • GWYLIAU HANNER TYMOR / HALF TERM HOLIDAYS
3
  • GWYLIAU HANNER TYMOR / HALF TERM HOLIDAYS
4
  • YSGOL YN AIL-AGOR / SCHOOL RE-OPENS
5
6
  • CYNHADLEDD DIOGELWCH FFYRDD/ROAD SAFETY CONFERENCE
7
  • CYFARFOD CRHA/PTA MEETING
8
9
10
  • DIWRNOD AGORED FFERM PENGWERN FARM OPEN DAY
11
12
13
14
15
  • TYNNU LLUN GRWP YR YSGOL (TEMPEST) SCHOOL GROUP PHOTO
16
17
18
  • CINIO CWPAN Y BYD / WORLD CUP LUNCH
19
20
  • CYFARFOD LLYWODRAETHWYR/GOVERNORS' MEETING
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

 

Subscribe to this calendar

iOS Calendar (iPhone/iPad/iPod)
Press and hold this link and choose ‘Open in Calendar’ when prompted

Google Calendar
Click this link and proceed to the ‘desktop version’ if prompted

Other
Copy and paste this URL into any calendar product that supports the ical format:
https://calendar.google.com/calendar/ical/ysgol.tremeirchion%40denbighshire.gov.uk/public/basic.ics