Calendr / Calendar

Gor/Jul 2019

Llu/MonMaw/TueMer/WedIau/ThurGwe/FriSad/SatSul/Sun
1
  • DIWRNOD PERFFORMIO A CHANU/PERFORMANCE AND SINGING DAY (BL/YR 6 YGC)
2
3
  • DIWRNOD CROESAWU BL. 6 YN YGC YR. 6 TRANSITION DAY
4
  • BORE CROESAWU DISGYBLION MEITHRIN NEWYDD/WELCOMING MORNING NEW NURSERY PUPILS
5
  • Mabolgampau bore plant yn unig / Sports Day morning pupils only
6
7
8
9
10
11
  • CINIO DATHLU'R HAF ~ CELEBRATE SUMMER LUNCH
12
  • TRIP YSGOL/SCHOOL TRIP - 'WOODFEST' CAERWYS
13
14
15
16
  • GWASANAETH FFARWELIO BL. 6/YR. 6 FAREWELL SERVICE
17
18
19
  • Diwrnod olaf yr ysgol / last school day
20
21
22
  • Dechrau Gwyliau'r Haf / Start Summer Holidays
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 

Subscribe to this calendar

iOS Calendar (iPhone/iPad/iPod)
Press and hold this link and choose ‘Open in Calendar’ when prompted

Google Calendar
Click this link and proceed to the ‘desktop version’ if prompted

Other
Copy and paste this URL into any calendar product that supports the ical format:
https://calendar.google.com/calendar/ical/ysgol.tremeirchion%40denbighshire.gov.uk/public/basic.ics