Rheoli Heintiau mewn ysgolion- cadw unigolion draw o leoliadau oherwydd heintiau / Infection Control in Schools- keeping individuals away from settings because of infections

Rheoli Heintiau Gwybodaeth i rieni / Infection Control and Information for parents

        Tîm Amddiffyn Iechyd Iechyd Cyhoeddus Cymru: Yr amser a argymhellir ar gyfer         

        cadw unigolion draw o leoliadau oherwydd heintiau cyffredin (2019)

https://phw.nhs.wales/services-and-teams/harp/infection-prevention-and-control/guidance/accordians/docs/recommended-time-to-keep-individuals-away-from-settings-cym/

Public Health Wales Health Protection Team: Recommended Time to Keep Individuals Away from Settings because of Common Infections (2019)  
https://phw.nhs.wales/services-and-teams/harp/infection-prevention-and-control/guidance/accordians/docs/recommended-time-to-keep-individuals-away-from-settings-eng/

Dolenni eraill / Other links

http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/888/Cyfieithiad%20%20-%20All%20Wales%20Infection%20Prevention%20and%20Control%20Guidance%20for%20Educational%20Settings%20CYMRAEG%20May%202017%20FINAL.output.pdf

http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/888/All%20Wales%20Infection%20Prevention%20and%20Control%20Guidance%20for%20Educational%20Settings_FINALMay%202017x.pdf