LLau pen a llyngyr edau – gwybodaeth i rieni / Headlice and threadworms – information for parents

Llau pen / Headlice

Os ydych yn meddwl bod gan eich blentyn llau pen cliciwch ar y ddolen isod am fwy o wybodaeth.

  • Os canfyddir llau pen byw yng ngwallt disgybl, byddwn yn hysbysu rhiant y plentyn (mewn cyfrinachedd) fel y gallant drin yr heintiaid. Ni fyddwn yn hysbysu’r holl rieni.

If you think your child has headlice click on the link below for more information.

  • If a pupil in school is found to have a live moving louse, the infected child’s parent will be informed (in confidence) so that they can treat the infection, there is no need for us to inform all parents.

20953_Head lice fact sheet (W)

20953_Head lice fact sheet (E)

WG Head Lice Leaflet (W) (1)

WG Head Lice Leaflet (E)

Llyngyr edau / Threadworms

Os ydych yn meddwl bod gan eich blentyn llyngyr edau, cliciwch ar y ddolen isod am fwy o wybodaeth.

  • Os canfyddir llyngyr edau, cliciwch ar y ddolen isod am fwy o wybodaeth. Mae’n arfer dda cysylltu gyda’r ysgol ond ni fyddwn yn hysbysu’r holl rieni.

If you think your child has headlice click on the link below for more information.

  • If threadworms are found, please click the following link for more information. It is good practice to inform the school but there is no need for us to inform all parents.

https://111.wales.nhs.uk/Threadworms/?locale=cy

https://111.wales.nhs.uk/Threadworms/?locale=en