GWYL HAF YSGOL TREMEIRCHION SUMMER FESTIVAL – 6.7.18

LLYTHYR CRHA 15.06.18

GWYL HAF YSGOL TREMEIRCHION 06.07.18

PTA LETTER TO PARENTS – 15.06.18

YSGOL TREMEIRCHION SUMMER FESTIVAL 06.07.18

Llwyddiant Sioe Caerwys / Success at Caerwys Show

Llongyfarchiadau i’r disbyblion a fu yn cystadlu drwy cyflwyno darnau o waith ysgrifennedig, lliwio a chynllunio ar gyfer y sioe dydd Sadwrn. Gweler lun o’r disgyblion oedd yn fuddugol gyda’i tystysgrifau. Roedd camoliaeth mawr i’r plant gan y beirniad. Da iawn blant.

Congratulations to all the pupils who competed at the Caerwys Show on Saturday by colouring, writing o’r designing. Please see the picture of the successful pupils with their certificates . The judges were very complimentary about the childrens work. Well done.

CYFARFOD CRHA HENO! / PTA MEETING TONIGHT!

Nodyn i’ch hatgoffa am y cyfarfod CRHA heno yn y White House, Rhuallt am 7.00yh.

Byddwn yn trafod y Barbeciw fydd yn cymryd lle yn yr Ysgol ar Nos Wener y 6ed o Orffennaf.

Hefyd a fyddwch cystal â rhoi eich arian noddedig o’r taith gerdded i Gapel y Graig i Kristie Ball, Trysordd CRHA, os gwelwch yn dda.

Llawer o ddiolch.

A note to remind you of the PTA meeting tonight at the White House, Rhuallt at 7.00pm.

We will be discussing the BBQ which takes place at the School on Friday evening, 6th July.

Also please would you kindly bring your sponsorship money from the Rock Chapel walk to Kristie Ball, PTA Treasurer.

Many thanks.