Rhoddi ar gyfer Wcrain / Donate for Ukraine

Mae Eglwys Tremeirchiona Trefnant yn casglu rhoddion ar gyfer ymdrech cefnogi Wcrain. Os ydych am gefnogi, mae posib gadael eich rhodd wrth fynedfa’r eglwys. Bydd rhain yn cael eu casglu nos Iau 3ydd Mawrth. Mae’r eglwys yn gofyn ichi beidio a gadael dim ar ol y dyddiad yma. Mae croeso i blant Ysgol Tremeirchion ddod ag unrhyw eitemau i’r ysgol fory mewn bag. Mi wnawn sicrhau eu bod yn cael eu rhoi yn yr eglwys. Gweler rhestr eitemai isod:

The Church at Tremeirchion and Trefnant are collecting donations for the relief effort in the Ukraine. Donations can be left at the main entrances to the church should you wish to offer your support. Pupils from Ysgol Tremeirchion can bring items in a bag to school tomorrow. We will ensure that they are taken to the church. Items will be collected on Thursday 3rd March in evening. The church is requesting that donations not to be left after this date. Please see the list of items below.

  • cwpannau dur di-staen / stainless steel cups

  • dillad plant- newydd neu bron yn newydd / childrens’ cholthing – new or nearly new

  • brwsh dannedd a past / toothbrushes and paste

  • sachau cysgu / sleeping bags

  • clwt plant/ nappies

  • tywel glanweithiol / sanitary towels

  • tywel / towel

  • sebon, siampw, gel cawod / soap, shampoo, shower gel

  • blanced tun argyfwng / emergency foil blanket

  • llyfrau lliwio, tedi, pensiliau lliwio / colouring books, teddies, colouring pencils