Rhoi cais i mewn am le i Meithrin, Derbyn ac Uwchradd (Bl. 7) – Medi 2023 September – Appying for a place in Nursery, Reception & Secondary (Year 7)

Gweler isod wybodaeth pwysig ynglyn â rhoi cais i mewn am le i Meithrin, Derbyn ac Uwchradd (Blwyddyn 7) ar gyfer mis Medi 2023.

Letter to Parents 2023 Admissions – Cym

Diolch yn fawr.

Please find below important information regarding applying for a place in Nursery, Reception and Secondary (Year 7) for September

Letter to Parents 2023 Admissions – Eng

Thank you.