Salwch / Sickness

Os gwelwch yn dda gai eich atgoffa os ydi disgybl yn sal rhaid cadw i ffwrdd o’r ysgol am 48awr cyfan . Diolch am eich cyd weithrediad .

Please can I remind you that if a child has been sick they must be kept away from school for 48 hours after the last episode of sickness. Thank you for your cooperation.