Sesiwn Kick-it AM DDIM/FREE Kick-it Session – 07.07.23

Diolch i’r CRhA am drefnu eto eleni sesiwn Kick-it AM DDIM i’r plant ar ol y Mabolgampau 07.07.23 (3.15yp tan 4.30yp). Os hoffech archebu lle i’ch plentyn/plant cliciwch y ddolen isod os gwelwch yn dda .(Cofiwch y cyntaf i’r felin fydd hi!)

https://bookwhen.com/kickitsports?fbclid=IwAR35rGlfGlxDEbFRq_qWKiOXFjZ3zZMQP4fZ2HYgmYnPcYvEnBFTJdy6wTU_aem_th_AaCmQ3TGy3oBOWWXGpaU3rPwYygqpVOg0dEkiwBdOW91CkFRhB6DaQkaUlFwhFtaDs0#focus=ev-slcq-20230707151500

Thank you to the PTA for arranging again this year a FREE Kick-it session for the children after Sports Day (07.07.23) (3.15pm till 4.30pm). If you would like to book a place for your child/ren please click the link above. (Remember it will be first come first served!)