Sesiynau ‘Beth am Chwarae Allan’ (Hanner Tymor) ~ ‘Let’s Play Out’ Sessions (Half Term)

Gweler y ddolen isod am sesiynau chwarae fydd yn cael eu trefnu gan Wasanaeth Ceidwaid Chwarae Sir Ddinbych yn ystod wythnos hanner tymor (25ain tan 29ain o Hydref).

https://www.sirddinbych.gov.uk/cy/hamdden-a-thwristiaeth/beth-am-chwarae-allan-hydref-2021.aspx

Please see link below regarding play sessions organised by Denbighshire’s Play Ranger Service during half term week (25th to 29th October).

https://www.denbighshire.gov.uk/en/leisure-and-tourism/lets-play-out-october-2021.aspx