Sesiynau ‘Clwb Cwtsh’ Sessions

Bydd cymal nesaf Clwb Cwtsh – y cwrs 6 wythnos blasu Cymraeg ar gyfer rhieni darpar rieni neu unrhyw un sydd yn dymuno dechrau siarad Cymraeg yn y cartref – yn dechrau yn ystod y mis yma. Mae’r sesiynau am ddim ac yn cael eu cynnal ar-lein. Bydd y sesiynau cyntaf yn dechrau Dydd Gwener, Mai 27.

Am ragor o wybodaeth gweler –

https://meithrin.cymru/clwbcwtsh/

The next Clwb Cwtsh sessions are starting soon! The 6 week Welsh taster course for parents/prospective parents or anyone wishing to start speaking Welsh at home will start again this month. The sessions are free and will be online. The first sessions will be starting on Friday, May 27.

For further information see

https://meithrin.cymru/clwb-cwtsh-give-welsh-a-go/?lang=en