Siart lif Ymgysylltiad ac Ymddygiad / Engagement and Behaviour Policy Flow Chart

Dyma gopi o siart lif Ymgysylltiad ac Ymddygiad Ysgol Tremeirchion sydd wedi ei gytuno gan y Corff Llywodraethu. Mae’r siart lif ynghlwm a polisi Ymgysylltiad ac Ymddygiad yr ysgol. Mae’r polisi llawn ar gael drwy ymholiad ar Pennaeth.

Here is a copy of the Engagement and Behaviour Flow Chart for Ysgol Tremeirchion and agreed by the Governing Body. The flow chart is included in the Engagement and Behaviour Policy. A copy of the full policy can be requested through the Headteacher.

Siart Lif hyrwyddo ymddygiad bositif.

Flow Chart Promoting Acceptable Behaviour