Sioe Caerwys 2023 / Caerwys Show 2023

Llongyfarchiadau i’r disgyblion fu wrthi yn cystadlu yn Sioe Caerwys dros y penwythnos. Dyma i chi gasgliad o luniau –

Congratulations to the pupils who took part in Caerwys Show over the weekend. Here is a collection of pictures –