Sioe Fach Ysgol Tremeirchion

Bore ddoe, cawsom fore hyfryd yn ein dosbarth gyda’r ‘Sioe Fach’. Diolch yn fawr iawn i bawb am addurno’r bisgedi ar gwisg ffansi. Roedd popeth werth ei weld. Diolch yn fawr iawn i Dominic a Rhiannon or Saulsbury Arms am ddod atom i feirniadu.

 

Yesterday morning, we had a wonderful time with ‘The Show’. Thank you all for decorating biscuits and the fancy dress. Thank you to Dominic and Rhiannon from ‘The Saulsbury Arms’ for being the judges in the show.