Sioe Nadolig 2022 / Christmas Show 2022

Dyddiad i’ch dyddiadur / Date for your diary:

Cynhelir Sioe Nadolig Ysgol Tremeirchion eleni yn Neuadd y Dref Dinbych ar nos Fawrth, Rhagfyr 20fed am 6:00pm. Mwy o wybodaeth i ddilyn.

Ysgol Tremeirchion’s Christmas Show this year will be in Denbigh Town Hall on Tuesday, December 20th at 6:00pm. More information to follow.