Sioe Nadolig Ysgol Tremeirchion – Yfory / Ysgol Tremeirchion’s Christmas Show – Tomorrow

Nodyn i’ch atgoffa bod ein Sioe Nadolig yn Neuadd y Dref, Dinbych nos ‘fory, Rhagfyr 20fed.  Bydd y Sioe yn cychwyn am 6:00pm, gofynnwn yn garedig i’r plant gyrraedd Neuadd y Dref yn eu gwisgoedd am 5:30pm.

Ni fydd gegin yr ysgol ar agor yfory felly a wnewch chi sicrhau eich bod yn darparu pecyn bwyd i’ch plentyn.

Os nad ydych wedi cwblhau a dychwelyd ffurflen ganiatâd (Ffurflen 8) i’r ysgol, a wnewch chi sicrhau eich bod yn gwneud yfory, os gwelwch yn dda.

Rhieni Meithrin – os nad ydych wedi cwblhau a dychwelyd bonyn sy’n nodi os yw eich plentyn yn gallu aros trwy’r dydd yfory i ymarfer, a wnewch chi sicrhau eich bod yn gwneud yfory, neu gysylltu â’r ysgol, os gwelwch yn dda.

Diolch yn fawr iawn i chi am eich cydweithrediad.


A reminder that our Christmas Show at the Town Hall, Denbigh is tomorrow, Tuesday, December 20th. The show will start at 6:00pm and we kindly ask that all children arrive at the Town Hall dressed in their costumes at 5:30pm. 

The school kitchen will be closed tomorrow therefore please ensure that your child has a packed lunch.

If you have not completed and returned a consent form (Form 8) to school, please do so tomorrow.

Nursery Parents – if you have not completed and returned the slip indicating if your child can stay all day tomorrow to rehearse, will you please send it in tomorrow, or contact the school.

Thank you very much for your cooperation.