Streic 14/02/2023 – Strike 14/02/2023

Rydym yn ymwybodol o adroddiadau yn y wasg fod y streic oedd i’w chynnal ddydd Mawrth nesaf, Chwefror 14eg, wedi ei gohirio tan ddydd Iau, Mawrth 2il. Os yw eich plentyn wedi derbyn llythyr ar bapur o’r ysgol ddoe gallwch ddiystyru’r wybodaeth arno. Byddwn yn eich diweddaru os oes unrhyw ddatblygiadau pellach.

https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/64572477

We are aware from press reports that the strike that was due to be held next Tuesday, February 14th, has been postponed until Thursday, March 2nd. If your child came home with a paper letter yesterday you can ignore the information on it. We will let you know if there are any further developments. 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-64584351