Swydd Glanhau yn Ysgol Tremeirchion / Cleaner required at Ysgol Tremeirchion

Oes gennych ddiddordeb yn y swydd isod? Cysylltwch gyda Mr Gethin H Jones, Pennaeth (01745 710328) neu gyda Emma Roberts 01824 712146.  Gweler y ddolen isod.

Do you have an interest in this role? Contact Mr Gethin H Jones, Headteacher (01745 710328) or Emma Roberts 01824 712146. Please see the link below.

Trem advert Ebrill 2022