Swydd Gofalwr a Glanhau / Cleaner & Caretaker Job

Ydych chi’n adnabod rhywun a fyddai â diddordeb yn y swydd gofalwr a glanhau yn Ysgol Tremeirchion? Rhannwch y wybodaeth am y swydd os gwelwch yn dda:

Proffil y swydd (denbighshire.gov.uk)

Do you know someone who would be interested in the caretaker and cleaning job at Ysgol Tremeirchion? Please share the information about the job:

Job profile (denbighshire.gov.uk)