Taith Addysgiadol Bl 5 a 6 i Gaerdydd / Yr 5 and 6 Educational Visit to Cardiff

Annwyl rieni,

Gweler isod

  • llythyr gwybodaeth a threfniadau
  • Ffurflen Caniatad Ysgol Tremeirchion
  • Tystysgrif Iechyd Canolfan yr Urdd Caerdydd.

Bydd copi papur o’r uchod yn cael ei roi i’r disgyblion hefyd.

 

Dear Parents,

Please see the following

  • letter with information and arrangements
  • Ysgol Tremeirchion Consent Form
  • Canolfan yr Urdd Health Certificate

A paper copy will also be given to the pupils.

Llythyr rhieni 2 amser tren a trefniadau 20 2 18

FFurflen C Caniatad Rhieni Caerdydd cymraeg 2018

Parental Consent Tsgol Tremeirchion Caerdydd Saes 2018

tystysgrif_iechyd_caerdydd1

Health_Certificate1

http://www.urdd.cymru/cy/ein-gwersylloedd/caerdydd/