Taith bl 5 a 6 i Gaerdydd – PWYSIG / Yr 5 and 6 Visit to Cardiff – IMPORTANT

Mae’n bwysig bod pob rhiant disgyblion blwyddyn 5 a 6 yn cadarnhau bod eu plentyn yn mynd i Gaerdydd drwy dalu’r blaendal o £20 erbyn 3.30yh dydd Mercher 7 Chwefror. Byddaf yn archebu’r tocynnau tren o ganlyniad i’r wybodaeth sydd gennyf.

Could parents of pupils in Year 5 to 6 please ensure that they confirm that their child is going to Cardiff by paying the deposit of £20 by 3.30pm on Wednesday 7th February. I will be purchasing the train tickets based on the information that I have.