* TAITH GELLI GYFFWRDD YFORY WEDI EI OHIRIO * GREENWOOD FOREST PARK TRIP TOMORROW IS CANCELLED *

Yn anffodus ar ôl gwneud asesiad risg bore ‘ma bu rhaid gohirio’r daith gerdded i Gapel y Graig oherwydd y tywydd difrifol.

Hefyd bydd rhaid gohirio’r daith i Gelli Gyffwrdd yfory.  Bydd pawb sydd wedi talu am y daith yn cael ad-daliad drwy ParentPay.

Caiff y plant ddod i’r ysgol yfory yn eu dillad eu hunain a byddwn yn cynnal Sioe Dalent!

Yn anffodus bydd Cegin yr Ysgol ar gau felly sicrhewch os gwelwch yn dda fod eich plentyn/plant yn dod â PHECYN BWYD A DIOD gyda nhw i’r ysgol ac wrth gwrs HET AC ELI HAUL!!

Diolch yn fawr.

Unfortunatley after making a risk assessment this morning we had to cancel the walk to the Rock Chapel because of the severe weather.

Also we have had to cancel the trip to Greenwood Forest Park tomorrow.  Everyone who has paid for the trip will be refunded through ParentPay.

The children can come to School tomorrow in their own clothes and we will be holding a Talent Show!

Unfortunately the School Kitchen will be closed therefore please ensure that your child/children bring a PACKED LUNCH AND DRINK with them to school and of course a HAT AND SUN CREAM!!

Thank you.