Taith Gerdded Capel y Graig / Rock Chapel Walk – CANSLO / CANCELLED

Oherwydd y tywydd glawog sydd yn Nhremeirchion heddiw, rydym wedi gorfod canslo’r daith gerdded am eleni. Mae’n wir ddrwg gennyf am hyn.

Because of the rainy weather that’s in Tremeirchion today, we’ve taken the decision to cancel the walking trip for this year. Apologies for this.