Taith Ysgol i’r Wyl Goed / School Visit to Woodfest

Cawsom ddiwrnod hyfryd yn yr Wyl Goed heddiw. Rydym mor ddiolchgar i Mr a Mrs Uden am drefnu’r taith ar ein cyfer. Roedd y staff oedd yn gweithio ar ran yr Wyl, y gweithgareddau a’r stondinau hefyd mor gyfeillgar tuag at blant yr ysgol. Mae’r adborth gan y plant wedi mor mor bositif. Gweler rhai o’r lluniau am flas o’n diwrnod.  Diolch i bawb.

 

We have had a lovely day today at the Woodfest. We are very grateful to Mr and Mrs Uden for arranging the day on our behalf. The staff working on behalf of the festival, on the activities and the stalls were very friendly and helpful towards the children. The feedback from the children has been very positive. There are some photographs to give you a taste of our day. Thank you all.