Testun Trafod / Discussion Topic

Dydd Mercher, 25ain o Ionawr byddwn yn dathlu ‘Diwrnod Santes Dwynwen’.

Y peth gorau am fod yn Gymro/Gymraes yw…

 

Wednesday, 25th January we will be celebrating ‘St  Dwynwen’s Day’.

The best thing about being Welsh is…..