Tocynnau Ychwanegol Sioe Nadolig / Extra Tickets for our Christmas Show

Mae tocynnau sbâr ar werth ar sail y cyntaf i’r felin ar ParentPay. Nodwch yn yr adran ‘Notes’ y nifer o docynnau oedolyn a phlentyn yr hoffech archebu. Gofynnwn yn garedig i chi dalu £2 am bob tocyn oedolyn, er enghraifft, os ydych yn archebu 3 tocyn oedolyn a 3 thocyn plentyn, talwch £6, os gwelwch yn dda.

Spare tickets are now available to buy on a first come, first served basis on ParentPay. We ask you kindly to specify in the ‘Notes’ section how many adult and child tickets you would like to buy. Please pay £2 for each adult ticket, for example, if you order 3 adult tickets and 3 child tickets, please pay £6.