Trawsgwlad Dyffryn Clwyd / Vale of Clwyd Cross-country

Llongyfarchiadau i’r pedwar uchod am gynrychioli’r ysgol mewn ras drawsgwlad yng Nghlwb Rygbi Rhuthun y bore ‘ma. Roedd pob un wedi rhoi o’u gorau. Bydd tri o’r pedwar yn cynrychioli’r ysgol unwaith eto yn ras derfynol Sir Ddinbych ar ôl y gwyliau hanner tymor. Da iawn chi blant.

Congratulations to the four pupils in the photo for representing the school in a cross-country race at Ruthin Rugby Club this morning. They were all brilliant. Three of the four will represent the school once again in the Denbighshire final after the half term holiday.