Trawsgwlad Sir Ddinych / Denbighsire Cross-country

Llongyfarchiadau i’r disgyblion yma am gynrychioli’r ysgol yn wych yn ffeinal trawsgwlad Sir Ddinbych yng Nghanolfan Hamdden Dinbych yr wythnos ddiwethaf.

Congratulations to these pupils for representing the school brilliantly in the Denbighshire cross-country final at Denbigh Leisure Centre last week.