Trefniadau Ail-agor Ysgol Tremeirchion / Arrangements for re-opening Ysgol Tremeirchion

Diolch yn fawr iawn am ymateb i holiaduron y Sir. Dyma’r camau nesaf.

 

Thank you very much for filling in the questionnaires from the County. Here are the next steps.

**** COFIWCH GALL NEWIDIADAU DDIGWYDD I’R HYN RYDYM WEDI YSGRIFENNU YN Y LLYTHYR

****REMEMBER THINGS CAN CHANGE IN THIS LETTER

LLYTHYR CROESAWU PLANT YN OL – COVID.doc – Saesneg

Key Workers Ysgol Tremeirchion Saesneg

 

LLYTHYR CROESAWU PLANT YN OL – COVID

Llythyr Gweithwyr Allweddol