Trefniadau Diwedd Dydd / End of Day Arrangements

Hoffem wybod trefniadau eich plentyn / plant ar ddiwedd y dydd, os gwelwch yn dda.  Rydym yn deall bod trefniadau’n gallu newid o bryd i’w gilydd ond byddem yn gwerthfawrogi gwybod y trefniadau arferol.  Gofynnwn yn garedig i chi gwblhau holiadur drwy ddilyn y ddolen isod, un i bob plentyn, os gwelwch yn dda:
Os oes newid yn y trefniadau, a wnewch chi gysylltu â swyddfa’r ysgol dros y ffon (01745 710328) neu drwy e-bost ([email protected]), os gwelwch yn dda.

We would like to know your child / children’s end of day arrangements, please.  We understand that arrangements can change from time to time but we would appreciate knowing the usual arrangements. We kindly ask you to complete a questionnaire by following the link below, one for each child, please:
If arrangements change, please contact the school office by phone (01745 710328) or by email ([email protected]).