Trydar / Twitter

Diolch yn fawr iawn i’r sawl un ohonoch sydd wedi dychwelyd y ffurflenni caniadtad ‘Trydar’ yn nol i’r ysgol. Os gwelwch yn dda, os nad ydych wedi cwblhau’r ffurflenni a fedrwch ddod a nhw nol i’r ysgol yfory. Diolch

Thank you for returning the consent forms about ‘Twitter’ back to school. Please could the pupils who haven’t returned the consent forms bring them back to school tomorrow. Thank you