Twrnament pêl- droed a rhwyd-bêl / Football and netball tournament

Ddoe bu plant CA2 yn cymryd rhan mewn twrnament yn Ysgol Henllan gyda Ysgol Pant Pastynog hefyd yn rhan o’r gystadleuaeth. Cawsom ddiwrnod difyr iawn gyda phob plentyn yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o gemau. Roedd yn hyfryd gweld pawb yn derbyn eu medal a chwpan ar ddiwedd y dydd. Da iawn blant a diolch i’r staff am drefnu a gofalu am y plant. Diolchiadau mawr I Ysgol Henllan am eu croeso.

Rwyf angen hefyd diolch i Huw a Helen, Elin a Lisa Pengwern Farm oedd wedi noddi ein gwisg pêl- droed cyn i COVID godi ei wyneb. Dyma oedd ein cyfle cyntaf i wisgo’r ddau ‘kit’ newydd.


Yesterday, our pupils in KS2 took part in a football and netball tournament at Ysgol Henllan with Ysgol Pant Pastynog also participating in the competition. We had a lovely day with every pupil taking part in a variety of games. It was lovely seeing all the children receive their medals and a cup at the end of the day. Well done to all the children and thank you to the staff for arranging and caring for the pupils. A big thank you to Ysgol Henllan for their welcome.

I would also like to thank Huw and Helen, Elin and Lisa Pengwern Farm for sponsoring the football kit just before COVID raised its head. This was the first time we were able to use the two new football kits.

Lluniau Twrnament