Tyweli Te Disgyblion 2023 Pupils’ Tea Towels

I sylw Rhieni a siopwyr Nadolig brwdfrydig! Mae’r CRHA wedi bod yn brysur yn trefnu sut i godi arian Nadolig yma. Yn lle calendrau blynyddol bydd tyweli te ar gael o luniau hunan bortread gyda llaw y disgyblion sydd wedi bod yn brysur yn eu paratoi dros yr wythnos diwethaf. Bydd yr archeb yn mynd Dydd Gwener yma 24.11.23. Gadewch i ni wybod os hoffech archebu rhai a faint ydych ei angen drwy gwbwlhau’r ffurflen isod erbyn Dydd Iau yma 23.11.23 fan bellaf os gwelwch yn dda. Mae nhw yn £5 yr un.

https://forms.gle/M8wvJ7EkUYBkPCvC6

Attention Parents and keen Christmas shoppers! The PTA have been busy sorting this year’s Christmas fundraiser. The annual calendars have been swapped with a tea towel of hand drawn portrait pictures of each pupil, they have been busy doing these over the last week. The order will be going in on Friday this week the 24th. Please let us know if you would like any and if so how many by completing the form above by this Thursday 23.11.23 at the latest. They are £5 each.