Urdd – Dimau Dinbych

Rydym wedi derbyn yr wybodaeth yn y ddolen isod gan Swyddfa’r Urdd. Rwyf wedi cadarnhau y bydd yr ysgol yn cefnogi’r fenter yma ac yn gobeithio y byddwch yn gallu casglu ‘dimau’ er mwyn i ni eu rhoi i Gronfa Apel yr Urdd.

We have received information that can be seen in the link below from the Urdd Office. I have confirmed that the school would like to support this venture and I hope you will be able to collect small change in order that we can contribute to the Urdd Appeal Fund.

Dimau Dinbych