Uwcharwyr Blwyddyn 2 a 3 / Year 2 and 3 Superheroes

Thema CA2 y tymor yma yw Uwcharwyr a Ser. Mae disgyblion Bl 2 a 3 wedi bod yn astudio lliwiau ‘poeth’ ac ‘oer’ yn eu gwers Celf, a chynllunio gwisgoedd i’w uwcharwyr.  Bu’r disgyblion hefyd yn astudio ‘Ffithiant’ yn eu gwers Gwyddoniaeth gyda Miss Edwards. O ganlyniad dyma’r disgyblion yn trosglwyddo eu cynlluniau i greu model o gerdyn oedd yn gweithio gyda ffrithiant. Cliciwch y ddolen am luniau ac o esiamplau o’u gwaith. Roedd yn dipyn o hwyl gweld yr uwcharwr yn hedfan am y ser!

KS2 pupils are studying the theme ‘Superheroes and Stars’ this term. Year 2 and 3 have been studying ‘hot’ and ‘cold’ colours in their Art lessons, and designing superhero costumes. The pupils have also been studying ‘Friction’ in their Science lessons with Miss Edwards. As a result the pupils transferred their designs into a paper model which worked with friction. Click the link to see examples of some of their work. It was fun watching their superheroes fly to the stars!

Uwcharwyr a Ffrithiant LLuniau