Welsh Whisperer 19.7.23

Diolch yn fawr iawn i’r Welsh Whisperer am pawbddod atom heddiw. Roedd pawb wedi mwynhau cyfansoddi can ar y cyd ac yna ei berfformio. Diolch hefyd i ‘Mynydd Mostyn’ am ddod ar trelar hufen ia ac i Elan a Sioned am rhannu’r hufen ia blasus gyda phawb.

Thank you very much to the Welsh Whisperer for visiting us today. Everyone enjoyed composing the song and then preforming the song together. Thank you also to ‘Mynydd Mostyn’ for bringing the ice cream trailer to school and to Elan and Sioned for sharing the tasty ice cream out to all of us.