Wythnos Datblygiad Personol / Personal Development Week

Dyma wybodaeth ynglyn ar wythnos ‘Datblygiad Personol’ sy’n digwydd wythnos nesaf, Tachwedd 11-15. Diolch yn fawr iawn.

Here is the information about the ‘Personal Development’ week that’s happening next week, November 11-15. Thank you.

Datlbygiad Personol Saesneg

Datlblygiad Personol Cymraeg

 

**Mae gan rhieni a gofalwyr hawl i beidio iw plant dderbyn addysg rhyw a pherthnasedd os ydynt yn dymuno, gofynir i rhieni a gofalwyr gysylltu ar ysgol.

**Parents and guardians have the right for their children not to participate in sex education and relationships lessons if they wish. We ask parents / carers to contact the school.