Y Côr ar Parti Unsain

Cynhelir cystadlaethau y côr ar parti unsain yr wythnos hon yn ystod amser ysgol. Bydd y côr yn digwydd Dydd Mawrth, Mawrth 29ain am 2 or gloch ar parti unsain Dydd Iau, Mawrth 31ain am 2 or gloch. Bydd y beirniad, Mr Dilwyn Price yn ymweld ar ysgol.

Gofynnwn yn garedig i ddisgyblion sy’n perfformio wisgo gwisg ysgol ar gyfer y ddau berfformiad os gwelwch yn dda? Yfory, bydd angen i ddisgyblion blynyddoedd 5 a 6, ddod au gwisg ysgol ir ysgol gyda hwynt er mwyn iddynt newid iddo ar ôl ‘Bikeability’. Caiff disgyblion blwyddyn 3 a 4 ddod ir ysgol yn eu gwisg ysgol ac nid ymarfer corff. Gallant ddod au dillad ymarfer corff mewn bag.

Dydd Iau, caiff y disgyblion ddod ir ysgol yn eu gwisg ysgol ac yna dod au dillad ymarfer corff mewn bag.

Diolch yn fawr iawn i bawb am gystadlu a phob lwc dros y dyddiau nesaf.

 

The choir and the singing party competition will be held this week during school hours. The choir competition will happen on Tuesday, 29th of March at 2pm and the singing party on Thursday, March 31st at 2pm. The judge, Mr Dilwyn Price will visit the school.

We ask kindly if every pupil that’s performing either in the choir or in the singing party can wear their school uniform please? Tomorrow, years 5 and 6 pupils can bring their school uniform to change into after the ‘Bikeability’ course finishes at lunch time. Years 3 and 4 pupils can wear their school uniform to attend the school and bring their PE kit in a bag.

Thursday, pupils can attend the school in their school uniform an bring their PE kit in a bag.

Thank you all for competing and good luck over the next few days.