Y don mawr wrth Kanagawa / The big wave off Kanagawa

Mae disgyblion blwyddyn 3 a 4 wedi bod yn astudio y thema ‘llifo’ ac wedi gwneud gwaith celf yn seiliedig ar waith yr artist Hokusai. Dyma luniau yn dangos eu gwaith. Gobeithio eich bod yn cytuno eu bod wedi creu gwaith trawiadol iawn. Gyda llaw daeth bocsys y chromebooks yn ddefnyddiol iawn.

Year 3 and 4 pupils have been studying the theme ‘flowing’ and have based their work on the artist Hokusai. here are some pictures showing their work. I hope you agree that the result is very striking. By the way the chromebook boxes were very useful.