Ymweliad y Cyfnod Sylfaen â Bryn Bella, Tremeirchion / Foundation Phase Visit Bryn Bella Gardens

Prynhawn ddoe, cawsom brynhawn bendigedig yn ngherddi Bryn Bella, Tremeirchion yn mynd am dro y gerddi, yn gweld y blodau hyfryd, y coed ac yn gwrando ar yr adar yn canu. Diolch yn fawr iawn i deulu Bryn Bella am rhoi croeso cynnes i ni.

Yesterday afternoon, we had a wonderful afternoon in the gardens of Bryn Bella, Tremeirchion. We enjoyed looking at the colourful flowers, the trees and listening to the birds singing. Thank you to the Bryn Bella family for giving us a warm welcome.