Ymweld bl 2,3,4,5 a 6 a chwmni ‘Fifth Wheel’ / Year 2,3,4,5 and 6 visit to ‘Fifth Wheel’ company

Annwyl rieni,

Gweler isod lythyr a ffurflen caniatad ar gyfer ymweliad y plant i gwmni ‘Fifth Wheel’ yn Rhuallt.

Mi fydd copi papur yn cael ei anfon adref erbyn dyd Llun nesaf. Sylwer bod y ffurflen ar llythyr gwreiddiol wedi addasu rhywfaint – rydym yn gofyn am ganiatad i luniau gael eu cyhoeddi ar wefan Fifth Wheel. 

Dear parents,

Please see below a letter and consent forms relating to the pupils visit to ‘Fifth Wheel’ in Rhuallt.

We will send out paper copies by next Monday. Please note that the original letter and form has been updated- we are asking for consent to publish pictures on the Fifth Wheel website.

Parental Consent Fifth Wheel

FFurflen C Caniatad Rhieni Fifth Wheel

Llythyr rhieni Fifth Wheel bl 2 3 4 5 6