Ymweliad Blwyddyn 1 a 2 â ‘City Travel’, Tweedmill

 
Heddiw, fe fuodd disgyblion blwyddyn 1 a 2 i siop deithio o’r enw ‘City Travel’ yn Tweedmill. Am brofiad bendigedig i’r disgyblion. Diolch yn fawr iawn i Karen o’r siop ac hefyd ir disgyblion am fod mor wych yn y siop yn gwrando yn ofalus ac yn gofyn cwestiynau. Rydym yn edrych ymlaen i greu ein siop deithio ni rwan yn ein dosbarth a dysgu mwy am ein byd.

Today, year 1 and 2 pupils visited a travel agents called ‘City Travel’ at Tweedmill. It was a brilliant opportunity for the pupils. Thank you to Karen from the shop and also to the pupils for being so wonderful listening carefully and asking questions. We are now looking forwards to create our own travel shop in the class and learning more about our world.