Ymweliad CA2 i Bentre Peryglon. / KS2 visit to Danger Point.

Ddoe aeth CA2 i ymweld â Phentre Peryglon i ddysgu am sut i gadw’n ddiogel yn y tŷ, wrth lan y môr, yn y wlad, wrth groesi’r ffordd, wrth drafeilio ar drafnidiaeth gyhoeddus, ac ar lein – ac wrth gwrs cyfarfod K-os yr estron!

 

Yesterday KS2 children visited Danger Point to learn about how to stay safe in the home, at the beach, in the countryside, crossing the road, travelling on public transport, and online – and of course to meet K-os the alien!