Ymweliad Doctor Kemp / Doctor Kemp’s Visit

Diolch yn fawr iawn i Doctor Kemp am ddod draw i Ysgol Tremeirchion i siarad a disgyblion derbyn, blwyddyn 1 a 2 am ei gwaith fel doctor yn Ysbyty Glan Clwyd. Cawsom brynhawn diddorol yn dysgu am gwaith doctor a gofyn cwestiynau diddorol. Diolch

Thank you Doctor Kemp for visiting reception, year 1 and 2 class and discussing your work as a doctor at Glan Clwyd Hospital. We had a wonderful afternoon learning about your work and asking questions. Many thanks