Ymweliad Llyfrgell Dinbych / Visit to Denbigh Library

Bore ‘ma bu disgyblion bl 3 a 4 yn ymweld a Llyfgell Dinbych. Cawsom gyfarfod Hari Hanes a chymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau drwy’r bore. Diolch i Menter Iaith a’r Llyfrgell am drefnu. Gweler y ddolen i weld lluniau.

This morning Yr 3 and 4 visited Denbigh Library. We met Hari Hanes (Hari History) and took part in a number of activities throughout the morning. Thank you to Menter Iaith and the Library for organising this visit. Follow the link to see pictures.

Llyfrgell Dinbych Denbigh Library