Ymweliad PC Gareth Williams / PC Gareth Williams’s Visit

Heddiw, daeth PC Gareth Williams i mewn i’r ysgol i wneud gwersi gyda pob dosbarth.

Cyfnod Sylfaen – Pobl sy’n ein helpu

Blwyddyn 3 a 4 – Diogelwch ar y we

Blwyddyn 5 a 6 – Stori Griff

SchoolBeat: Hafan

Today, PC Gareth Williams visited the school to do lessons with the pupils.

Foundation Phase – People who help us

Years 3 and 4 – Internet Saftey

Years 5 and 6 – Griff’s Story

SchoolBeat: Home